មើលឪពុកគេផង! នារីវ័យក្មេង និងបុរសចំណាស់ ទទួលបានអ្នកទស្សនាលើបណ្ដាញ TikTok រាប់លាននាក់ (មានវីដេអូ)

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ៖ កុំទាន់យល់ច្រឡំ ក៏មិនចាំបាច់ស្រាវជ្រាវរកភ័ស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែរ ចូលមើលតែគណនី TikTok របស់នារីវ័យក្មេងជនជាតិថៃម្នាក់នេះទៅដឹងថា ពួកគេត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នានោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីអាយុ ២០ ឆ្នាំ និងបុរសអាយុ ៥៦ ឆ្នាំ បើក្រឡេកមួយភ្លែតប្រាកដណាស់ មនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងយល់ច្រឡំ ប៉ុន្តែប្រុសៗកុំទាន់ខកចិត្ត នាងនៅ Single នៅឡើយទេ ហើយបុរសដែលមានគម្លាតអាយុ ៣៦ ឆ្នាំ នោះមិនបា​ច់ប្រាប់ក៏ដឹងថា គាត់ជាឪពុករបស់នាងដែរ មិនមែនបងប្រុសទេណា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែឪពុកកូនគេពីរនាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលពួកកែខាងបង្ហាញខ្លួននៅបណ្តាញសង្គម ទើបប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ទើបគណនី @meturr TikTok មានអ្នកចូល Follow ចំនួន ៤៩០,០០០ នាក់ ហើយមានអ្នកចូលចិត្ត និងទស្សនាដល់ទៅចំនួន ១០,៨ ​​លាននាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនមែនដោយសារតែវីដេអូមានគុណភាពច្បាស់ទេ ទើបបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកទស្សនាវីដេអូឪពុក និងកូនស្រី នេះដល់ទៅរាប់លាននាក់នោះ តែដោយសារតែការលេងសើច និងមួយផ្នែកទៀតអាចជាសម្រស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ វីដេអូមានអ្នកទស្សនាច្រើនបំផុត គឺបង្ហោះនៅថ្ងៃ 28 ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ដែលទទួលបានអ្នកមតិ និងអ្នកទស្សនារហូតដល់ 17,3 លាននាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះឪពុក និងកូនស្រីទាំងពីរ បានថតរូបខ្លះៗ ហើយបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទស្សនាបានឃើញរូបថតឪពុករបស់នាង កាលពីពីរទសវត្សរ៍មុនតាមរយៈរូបថតចាស់ៗ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងវីដេអូ TikTok មួយមានលក្ខណៈពិសេស ដោយឪពុកនារីក្មេងវ័យរូបនេះ កំពុងឈរក្បែរជិះម៉ូតូធំ ដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយឡានទំនើបនៅក្នុងយានដ្ឋានរបស់គាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូមួយទៀត ដែលបង្ហាញពីរូបភាពរបស់ឪពុកក្មេងស្រីរូបនេះកាលពី ៣០ ឆ្នាំមុន ក៏ទទួលបានអ្នកទស្សនាដល់ទៅ ១០.៥ លាននាក់ និងមានអ្នកផ្ដល់មតិមិនតិចជាងរាប់លាននាក់នោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាធម្មតានៅពេលដែលឃើញតែឪពុក និងកូនស្រីនៅស្និទ្ធស្នាលគ្នា ដូច្នេះមានអ្នកខ្លះបានសួរនូវសំណួរមួយចំនួនទៅនាង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីវ័យក្មេងបានបង្ហាញនូវរូបថតចាស់ៗម៉ាក់របស់នាងនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀត ដែលអ្នកទស្សនាដល់ទៅរាប់លាននាក់ គឺចំនួន 2,2 លាននាក់ ប៉ុន្តែនាងមិនបានបញ្ជាក់ថា ម៉ាក់របស់នាងទៅណានោះទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុង វីដេអូ មួយ កូនស្រីបានចែករំលែករូបថតចាស់របស់នាង និងឪពុករបស់នាង ហើយបានសួរថា តើរូបនាងមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ នារីវ័យក្មេងរូបនេះក៏បាន ឆ្លើយតបទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកទស្សនាម្នាក់ ដែលចូលចិត្តទស្សនាលើវីដេអូរបស់នាង ដោយគិតថាស្ត្រីម្នាក់ និងឪពុករបស់នាងគឺជាគូស្នេហ៍ ដោយសារតែពួកគេមើលទៅឃើញថាពួកគេមិនមានអាយុខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្មាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើហ្វេសប៊ុកគាត់ធ្វើដំណើរ ដោយ PassaVee Loputhai ហើយបានចុះបញ្ជីខ្លួនគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុន Realty one Development ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ៕ ប្រភពពី៖ sakkarach

IMG_2486

Link video:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *